vrijdag 28 maart 2014

Over de Scratch Messiah gesproken...

In september 2014 (op de zesde om precies te zijn) organiseren we weer een Scratch Messiah. De tweede keer. Het wordt weer een bijzondere uitvoering, alleen al door de opstelling van het koor (in een hele grote halve cirkel, zodat het publiek aan drie zijden geflankeerd wordt door koorzangers) en voor de solisten maken we een soort catwalk dwars dóór het publiek van voor naar achter, waarover ze opkomen en vanwaar ze het publiek ook kunnen toezingen... Zij moeten hun partijen dus uit het hoofd zingen!
Met de koorpartijen kunnen we dan mooie effecten bereiken door bijvoorbeeld met een van de koorwerken uiterst links te beginnen en dan - als ware het een vocale wave - uit te waaieren naar uiterst rechts. En diverse varianten natuurlijk...
Je moet dan natuurlijk iets aan de opstelling doen... Bijvoorbeeld de hele club verdelen in vijf of zes koorgroepen s-a-t-b.
Ook leuk om uit te proberen bij het koor 'He trusted in God'; dat begint fugatisch: bassen, tenoren, alten, sopranen; in die volgorde. Door alle zangers te verspreiden komt de zang van de bassen aan het begin niet uit één bron (bij een normale kooropstelling van rechtsboven/-achter), maar van alle kanten tegelijk.. En enzovoort met de andere stemmen...
Bijkomend voordeel van zo'n grote koor opstelling: je kunt zonder moeite vierhonderd zangers kwijt... De Gertrudiskerk in Bergen op Zoom is er groot genoeg voor! Ik maak er binnenkort nog wel een tekeningetje van...
Alex Vermeulen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten